မျှော်မှန်းချက်

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)သည် လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်၏ ကောင်းကျိုးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များဖြင့် အကျိုးပြုပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်နည်းပညာရှင်များနှင့် လုပ်သားများဖြစ်ထွန်းလာစေရန် စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်မည့် ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ရည်မှန်းချက်

နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများ၌ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များဖြင့် ထိရောက်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ပြည်တွင်း ပြည်ပ အသိအမှတ်ပြုခံရသော နည်းပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။

ကျောင်း၏သမိုင်းကြောင်း

တည်နေရာ ခန္တီးမြို့၏ တောင်ဘက်၊ ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)၊ ခန္တီးခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)နှင့် ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အကျယ်အဝန်း (၆၆.၇၅)ဧက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည့်ခုနှစ်သမိုင်းကြောင်း ၃-၆-၂၀၀၉ -အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခန္တီး) ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဥမ္မာဝင်း၊ Ph.D (Bio-tech)၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသောအဓိကဘာသာရပ်များ (က)အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(Building Technology) (ခ)မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း(AutoMechanics Technology)

ကျောင်းအုပ်ကြီးများ

စဉ် အမည် ဘွဲ့ မှ ထိ မှတ်ချက် ၁ ဦးစိုးလွင် ME(Mech;) ၂၆.၅.၂၀၀၉ ၁၆.၁၂.၂၀၁၃ ၄နှစ်၊၄လ၊၁၉ရက်၂ ဦးစိုးမိုးနိုင် ME(Mech;) ၁၆.၁၂.၂၀၁၃ ၂၇.၄.၂၀၁၅ ၁နှစ်၊၄လ၊၁၁ရက်၃ဒေါက်တာ မန်လုံးPh.D.(Min;) ၂.၄.၂၀၁၅ ၂၈.၅.၂၀၁၈ ၃နှစ်၊၁လ၊၆ရက်၄ ဒေါက်တာ ထွန်းကျော်မြင့် Ph.D. (MC)...