အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဌာန

          မင်္ဂလာပါရှင့်။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာနမှ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့် ။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း  အီလက်ထရောနစ်သင်တန်းမှ အခြေခံ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုနည်း၊ ကောင်း/မကောင်း စမ်းသပ်နည်း၊ ခဲဆော်နည်းနှင့် မီတာတိုင်းတာနည်းများ သင်ကြားပေးပါသည်။ ၎င်းအပြင် အခြေခံဆားကစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း များကိုလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။

          အီလက်ထရောနစ်သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးပါက ကျောင်းသား/သူများသည် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်များကို  တပ်ဆင်နိုင်လိမ့်မည်။

  

အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်စန်းလဲ့မော်
( ဌာနမှုး )
ကထိက(B.E (အီလက်ထရောနစ်)
ဒေါ်စန်းစန်းမော်စက်မှုကျွမ်းကျင်_ ၁A.G.T.I (အီလက်ထရောနစ်)
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဌေးစက်မှုကျွမ်းကျင်_ ၄A.G.T.I (အီလက်ထရောနစ်)